5183 - کیمیای فروش : با جاذبه های مالی و عاطفی

م . آ . - نویسنده  : جفری گیتومر - مترجم : دکتر احمد روستا + روی گذشتی - تهران - نشر سیته - مجموعه کتاب های  راهکارهای تبلیغات و بازاریابی شماره 21 - چاپ چهارم - 1393 ش - رقعی - شومیز - 160 ص - فروشندگی - کسب و کار - راهکارهای تبلیغات و بازاریابی - مشتری شناسی و مشتری یابی - روانشناسی موفقیت در فروش و بازاریابی و مدیریت بازاریابی - 12000 ت قیمت پشت جلد - 

Jeffrey Gitomerr's

Little red book of sales Answers  by Jeffrey H gitomer

2006