X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

6023 - بابا پولدار بابا بی پول - نویسنده : رابرت کیو ساکی

موجود -     فروشگاه      -  مترجم : فاطمه امینی - چاپ سوم  - 1391 ش - تهران -  نشر زرین - 335 ص - رقعی - شومیز -  8000 ت قیمت مشت جلد -  ( کیوساکی ) -