X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

6039 - ذهن زیبا - نویسنده - دکتر ژوزف مورفی

م.آ . - مترجم : هوشیار رزم آرما - چاپ دوم -    تهران  - نشر سپنج - 1385 ش - 304 ص - رقعی - شومیز - 3000 ت قبمت پشت جلد - ( موفقیت - روانشناسی -  )