6091 - طالع بینی هندی

موجود -        فروشگاه         -  گردآورنده و نگارش : فرزانه موسوی سارسری - چاپ اول 1384 ش - نشر منشا دانش - 238 ص - رقعی  - شومیز - 

6091 - مکتب های سیاسی و فرهنگ مختصر عقاید و مرام های سیاسی

موجود - م -  نویسنده : دکتر بها الدین پازارگاد  - چاپ تهران - نشر اقبال - 216 - رقعی -  شومیز - چاپ سوم  - 1346 ش - 

6090 - کف بینی به شیوه آسان - کف بینی با تصویر

موجود -        فروشگاه         - نویسنده : م. کاتاکار  - مترجم : پروین قائمی - نشر غزلسرا - چاپ اول  - تهران  - 1379 ش - 150 ص - رقعی -  شومیز -