6096 - هیچکس جرات ندارد - نویسنده : گاری آلن

م.م. - مترجم : عبدالجلیل حاجتی  - رقعی - شومیز - نشر رسا چاپ ششم 1367 ش 239 ص  -