7027 - دستور جامع زبان آلمانی

     نویسنده :    استاد حسین پنبه چی   -    ناشر :  دنیای نو     -   دوجلد  در یک مجلد  -   چاپ  چهارم    - تهران    -   1380     ش    -  237   ص    -     وزیری    -   شومیز     -