7061 - نیلوفر اندوه ( گزیده اشعار سید فخرالدین مزارعی )

    ناشر :   سهامی کتاب های جیبی     -    چاپ  اول   - تهران    -    1390   ش    -   121  ص    -     رقعی    -   شومیز    -