7076 - از تبار آسمان

    نویسنده :  شمسی خسروی     -    ناشر :  نهاجا   -    چاپ   اول  - تهران    -    1387   ش    -   360  ص    -     رقعی    -   شومیز    -