7103 - خاطرات کنگو

     نویسنده :   دکتر انور خامه ای       -    ناشر :  کتاب سرا   -    چاپ    اول - تهران    -   1364   ش    -  303    ص    -     رقعی    -   شومیز    -