7120 - مردان مریخی زنان ونوسی

نویسنده    :      جان  گری   -    مترجم   :  لوئیز عندلیب  +   اشرف عدیلی    -     ناشر :  علم   -    چاپ    نوزدهم   -    تهران     -  1386     ش      -  349     ص     -     رقعی   -    شومیز   -