8989 - تفسیر آواهای شاهانه ساراها : تعلیمات تانترا 4

  به روایت  : اوشن گروجی ( اشو )       -   مترجم : هما ارژنگی    - نشر  :  حم      -     چاپ اول     -    تهران     -  1380  ش     - 219   ص    -   رقعی     -    شومیز    -