9023 - دیکشنری انگلیسی به انگلیسی دو جلدی راندم هاوس

نشر : کسرا - تهران - چاپ اول - 1368 ش -      دو جلدی - تجدید چاپ در ایران  از روی چاپ 1987 میلادی  - رحلی - گالینگور - روکش دار -  2478 ص -  سه ستونی -