X
تبلیغات
زولا

10653 - به سوی کامیابی

موجود -   فروشگاه    - جلد چهارم : قدم های بزرگ -    نویسنده :  

آنتونی رابینز  -   مترجم :     مهدی مجرد زاده کرمانی  -     نشر  :   مترجم        -     چاپ  سوم       -    تهران     - 1374  ش     -  399   ص    -      جیبی     -    شومیز    - 


10652 - از حال بد به حال خوب

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دیوید برنز  -   مترجم :   مهدی قراچه داغی    -     نشر  :    ارین کار       -     چاپ      سوم  -    تهران     - 1371   ش     -    576 ص    -    وزیری     -    شومیز    - 


10651 - چشم دل بگشا

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  کاترین پاندر  -   مترجم :  گیتی خوشدل     -     نشر  :  نگین         -     چاپ    قدیمی     -    تهران     - 215    ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10650 - هفت عادت مردمان موثر

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   دکتر استفان کاوی -    مترجم :   گیتی خوشدل    -     نشر  :    البرز       -     چاپ    اول    -    تهران     - 1375  ش     -  189   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10649 - اصول آموزش سیم کشی ساختمان به روش ساده

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : مهندس محمدعلی رحیم خانی     -   نشر :   فنی حسینیان          -     چاپ     هشتم    -    تهران     -

 1377   ش     - 180    ص    -     رقعی     -    شومیز    - مصور - 


10648 - عوامل کنترل غرایز در زندگی انسان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : حسین مظاهری      -     نشر  :    

ذکر       -     چاپ  یازدهم      -    تهران     -  1378  ش     -    251 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10647 - فردا برای کیست ؟

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : محمد علی زم       -     نشر  :  شهر         -     چاپ  اول      -    تهران     - 1381   ش     -  385   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10646 - پرسپولیس به رنگی که هرگز ندیده اید

موجود -   فروشگاه    -  محمد علی زم و پشت پرده پرسپولیس  -  نویسنده : بهرام صبور        -     نشر  :     زعیم      -     چاپ      اول  -    تهران     -  1382  ش     -  471   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10645 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موجود -   فروشگاه    -    به اهتمام  :     حمید حسنی     -     نشر  :  روزنه         -     چاپ    اول    -    تهران     -  1380  ش     -  162   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10644 - کیفر گناه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   حجة  الاسلام  و المسلمین آقای حاج سید هاشم رسولی محلاتی    -     نشر  :       کتابخانه صدر    -      دو جلد در یک مجلد    -   چاپ قدیمی      -    تهران     -  1377 ش     - 576    ص    -       رقعی     -    گالینگور    - 


10643 - تفکر در دوره قرون وسطی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دیوید لاسکم  -   مترجم :      

محمد سعید حنایی کاشانی  -     نشر  :   قصیده سرا        -     چاپ   

دوم      -    تهران     - 1382   ش     -    320 ص    -     رقعی     -    شومیز    - تاریخ فلسفه غرب جلد دوم - 


10642 - برندگان و بازندگان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :  سیدنی جی هریس    -   مترجم :      مینو پرنیانی   -     نشر  :    خجسته       -     چاپ اول       -    تهران     -  1376  ش     -  125   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10641 - ده قانون انسان بودن

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   دکتر شری  کارتر اسکات -    مترجم :    زکیه موسوی رضوی    -     نشر  : نسل نواندیش         -     چاپ  اول      -    تهران     -   1379 ش     -  158   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10640 - ده فرمان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   کاترین کاردینال -   مترجم :   گیتی    خوشدل -     نشر  :     پیکان      -     چاپ    چهارم     -    تهران     - 1383   ش     -    191 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10639 - راز فال ورق

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   یوستین گوردر -   مترجم :     عباس مخبر   -     نشر  :   مرکز        -     چاپ    اول    -    تهران     -  

1376 ش     -   386  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10638 - بازی مهره شیشه ای

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   هرمان هسه -   مترجم :   پرویز داریوش    -     نشر  :     فردوس      -     چاپ     اول   -    تهران     - 1368   ش     -     548 ص    -     رقعی     -     گالینگور    - 


10637 - هنر سریع فکر کردن

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : ادوارد دو بونو   -   مترجم :  مزدا صدری افشار     -     نشر  :  بهنام         -     چاپ     اول   -    تهران     - 1377 ش     -  136   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10636 - یادداشت هایی از یک دوست

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   آنتوتی رابینز -   مترجم :  شهریار فصیح     -     نشر  :     صفی علیشاه     -     چاپ   اول     -    تهران     - 1374   ش     -  104   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10635 - خودسازی با تزکیه و تهذیب نفس

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  ابراهیم امینی   -     نشر  :     شفق      -     چاپ       دهم  -    تهران     - 1380  ش     -  320   ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10634 - لحظه های آرام با خدا

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   ژوزف مورفی -   مترجم :   هوشیار رزم آرا     -     نشر  :       سپنج    -     چاپ      دوم   -    تهران     - 1386   ش     -  112   ص    -   جیبی      -    شومیز    - 


10633 - نقد عقل مدرن

موجود -   فروشگاه       -   مترجم :  حسین سامعی      -     نشر  :    فرزان    - جلد دوم    -     چاپ اول       -    تهران     - 1377  ش     - 295    ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10632 - تاریخ فلسفه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   ویل دورانت -    مترجم :  عباس زریاب خوئی     -     نشر  : علمی و فرهنگی         -     چاپ  هفدهم       -    تهران     - 1383 ش     - 501    ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10631 - دنیای سوفی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  یوستین گوردر  -   مترجم :     حسن کامشاد  -     نشر  :      نیلوفر     -     چاپ     سوم    -    تهران     - 1377   ش     - 607    ص    -       رقعی     -    شومیز    - 


10630 - دولت های سرکش حکومت زور در امور جهان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :  نوام چامسکی  -   مترجم :    مهرداد وحدتی دانشمند    -     نشر  : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی         -     چاپ   اول     -    تهران     - 1380   ش     -   379  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10629 - زندگی کوتاه است نامه ای به قدیس آگوستین

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   یوستین گوردر -   مترجم : 

گلی امامی       -     نشر  :   فرزان        -     چاپ   اول     -    تهران     -  

1377 ش     -   131  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10628 - سیم کشی داخلی با روش ساده برای همه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :    مهندس محمدعلی رحیم خانی -     نشر  :    شیما       -     چاپ     سوم    -    تهران     -  1376 ش     -   96  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10627 - آموزش تعمیر لوازم خانگی به زبان ساده

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   مجتبی جعفرزاده -       نشر  :      فرناز     -     چاپ  اول - جلد دوم      -    تهران     - 1378  ش     -   629  ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10626 - گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر XP

موجود -   فروشگاه    -  ICDL سطح یک              -   نویسنده :    سید علی موسوی  -     نشر  :  صفار + اشراقی         -     چاپ    چهارم     -    تهران     -  1383 ش     -  360   ص    -      وزیری     -    شومیز    - رنگی - مصور - 


10625 - زن و قدرت

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  پردیس قندهاری      -     نشر  :   سازمان میراث فرهنگی کشور       -     چاپ     اول   -    تهران     -  

1382 ش     -    298 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10624 - دلدادگان آزادی

موجود -   فروشگاه    -    به اهتمام  : جلیل امجدی و دیگران    -         نشر  :     رسانش      -     چاپ      اول  -    تهران     - 1383   ش     -    

1383 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10623 - نیمه تاریک وجود

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دبی فورد  -   مترجم :   فرناز فرود    -     نشر  :     حمیدا      -     چاپ      دهم   -    تهران     - 1387   ش     -   216  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10622 - گرانی دان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دانیل استیل   -   مترجم :    

مامک بهادرزاده    -     نشر  :    مترجم + علمی و فرهنگی      -     چاپ       اول  -    تهران     -   1379  ش     -  234   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10621 - اینگرام

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دکتر حروم واگنر  -   مترجم :  هوشیار رزم آرا      -     نشر  :  سپنج         -     چاپ    اول    -    تهران     -  1377  ش     -   186 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10620 - هنر رنگ

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  یوهانس ایتن    -   مترجم :   عربعلی شروه     -     نشر  :       یساولی    -     چاپ     اول   -    تهران     - 1378   ش     -  228   ص    -      وزیری     -     سلیفون    -  گلاسه - رنگی - مصور - 


10619 - گفتار فلسفی جوان از نظر عقل و احساسات

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  محمد تقی فلسفی       -     نشر  :     فرهنگ اسلامی   - جلد دوم   -     چاپ دوم        -    تهران     - 1379  ش     -  535   ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10618 - کتاب هدیه انسان موفق

موجود -   فروشگاه    -    به کوشش  :  منصور فلاحی     -     نشر  :    محور       -     چاپ       جدید  -    تهران      -  423    ص    -      وزیری     -     گالینگور    -  روکش دار - رنگی - 


10617 - تاریخ فلسفه

موجود -   فروشگاه    -  جلد اول : یونان و روم     -   نویسنده :  فردریک کاپلستون  -   مترجم :    سید جلال‌الدین مجتبوی    -     نشر  :      سروش  + علمی و فرهنگی     -     چاپ    چهارم     -    تهران     - 1380    ش     -  601   ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10616 - چگونه شخصیت سالم تر بیابیم ؟

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  وین دایر  -   مترجم :     بدرزمان نیک فطرت   -     نشر  :  علم         -     چاپ   ششم      -    تهران     - 1374   ش     - 253    ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10615 - نما به نما

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  استیون دی کیتز   -   مترجم :  

محمد گذرآبادی      -     نشر  :  بنیاد سینمایی فارابی        -     چاپ    

اول     -    تهران     - 1376   ش     -    382  ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10614 - آیین نگارش و مکاتبات اداری

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   علی آسمند جونقانی     -         نشر  :     ملکان      -     چاپ پنجم         -    تهران     -  1388   ش     -    

192 ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10613 - بیستون

موجود -   فروشگاه    -    گردآوری :   ملیحه مهدآبادی     -     نشر  :     سازمان میراث‌ فرهنگی کشور  -      نوبت چاپ درج نشده است        -    تهران     -  1383   ش     - 64    ص    -      وزیری     -     شومیز    - گلاسه - رنگی - مصور - 


10612 - فرهنگ فارسی ( فرهنگ معین )

  نویسنده : محمد معین           -     نشر  :     امیرکبیر - شش جلدی      -     چاپ  هشتم      -    تهران     - 1371   ش      -     رقعی     -     گالینگور    -  ف 23/ 5 /97


10611 - کتاب کوچک عشق ( عاشقانه های شرق و غرب )

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : اکس لیبریس   -   مترجم : باجلان فرخی       -     نشر  :    فرا روان       -     چاپ     اول   -    تهران     -   1379  ش     - 224    ص    -      جیبی     -    شومیز    - 


10610 - شیوه نوین و آکادمیک تنبور نوازی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :   حمیدرضا بزرگی       -     نشر  :       پر شکوه   - جلد اول  -     چاپ       اول -    تهران     - 1382  ش     -   79  ص    -      رحلی     -    شومیز    -  مصور - 


10609 - چارشنبه سوری

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : معصومه رفیع زاده      -     نشر  :       نوید شیراز    -     چاپ   اول     -    تهران     - 1382   ش     - 

39    ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10608 - مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر

موجود -   فروشگاه    -   مترجم :  دکتر علاءالدین پازارگادی     -     نشر  :  سروش        -     چاپ   اول     -    تهران     -  1375  ش     -    

817   ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10607 - بچه های خیابان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : محمدعلی زم        -     نشر  :       

تلخون    -     چاپ  اول      -    تهران     - 1381   ش     -   166  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10606 - توانگران چگونه می اندیشند

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  چارلز آلبرت پویسانت  -   مترجم :    محمد رضا آل یاسین   -     نشر  : هامون          -     چاپ       سوم -    تهران     -  1379  ش     - 270     ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10605 - مروارید های فرزانگی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : راج چاترجی    -   مترجم :   مینو پرنیانی     -     نشر  : خجسته          -     چاپ      اول  -    تهران     -  

1379 ش     - 223    ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10604 - زندگی جنسی مردان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دکتر محمدرضا نیکخو  -         نشر  :     سخن      -     چاپ  اول      -    تهران     - 1379   ش     -    

279 ص    -     رقعی     -     سلیفون    - 


( تعداد کل: 74 )
   1       2      >>