X
تبلیغات
رایتل

5963 - درمان بیماری های رایج چشم و ENT

م .  آ .  - نویسنده   : دکتر فریدون بهنیا  + دکتر بابک رضی زاده      -   نشر   رایان طب - چاپ  اول    - تهران  - 1375   ش - 166 ص -   جیبی - شومیز  -  ( پزشکی - طب - چشم پزشکی - )

5285 - چشم پزشکی اطفال

م . آ . - نویسنده  گان : دکتر ایرج احدزادگان  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران + دکتر شادفر شهشهانی + دکتر کاملیز مرآتی + دکتر بابک مجلسی + دکتر علیر ضا خیراللهی  -  ویراستار : مژگان مهدوی - تهران - نشر تیمورزاده + بیمارستان فارابی - چاپ اول - 1377 ش - 1980 ت قبمت پشت جلد - رحلی - شومیز - 384 ص - مصور - پرشکی - چشم پزشکی -  

5281 - بیماریهای چشم - نویسنده : پروفسور دانیل وان

م . آ . - مترجم ین - دکتر رضا جمالیان - دکتر سیدعلی سجادی - دکتر سید حسن نقیبی - چاپ اول - 1353 ش - نشر دهخدا - 687 ص - وزیری - شومیز - 

Vaughan


5273 - چشم پزشکی - نویسنده : دکتر مسعود ضرابی

م - آ . - وزیری - گالینگور - تهران - چهر - 883 ص - بدون درج  تاریخ چاپ کتاب - تاریخ مقدمه به قلم پروفسور شمس در حوالی سال 1930 میلادی - چاپ قبل از سال 1357 ش - 

 

5200 - درمان طبیعی بیماریهای چشم

م . آ . - نویسنده : دکتر آندره پاسبک - مترجم : ساعد زمان - مجموعه کتاب های بهداشت طبیعی - تهران - ققنوس - 1377ش - چاپ دوم - 250 ص - رقعی - شومیز - 

ترجمه از روی 

La sant de vos yeux 

Andre et Jeanine Passebecq

1979 France Dangles