14 - مزامیر حضرت داود

موجود -      فروشگاه         -         نسخه اصلی چاپی - تهران - انجمن کلیمیان تهران - چاپ سال  ۱۳۷۹ -  ۶۰۰صفحه - جلد گالینگور - قطع جیبی - به زبان اصلی عبری و ترجمه فارسی  - مزامیر جضرت داود از کتاب مقدس یعنی عهد قدیم گرفته شده و با تورات حضرت موسی  در مجموعه کتاب مقدس آمده  و آورده شده است.این نسخه چاپی کتاب موجود علاوه بر ارزش مذهبی و تاریخی و تحقیقی آن برای علاقمندان به یادگیری زبان عبری بسیار سودمند میباشد چون بصورت تطبیقی متن زبان عبری و ترجمه مقابل هم فارسی روان را شامل میشود.در زبان فارسی مزامیر به زبور هم معروف میباشد. -

۱۳ - دیوان ادیب پیشاوری

 - نسخه اصلی چاپی  -  جلد گالینگور -  قطع وزیری -  چاپ سوم  -  سال ۱۳۷۹ - تهران -  انتشارات ما  -  295  صفحه - دیوان قصاید و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری با حواشی و تعلیقات  علی عبدالرسولی - تجدید چاپ از روی چاپ ۱۳۶۲ همین ناشر  -