5156 - اسرار موفقیت ثروتمندترین مرد ایرانی

م .آ .  - نویسنده گان : رضا یادگاری + مهدی خادمی - تهران ' بامداد کتاب - چاپ دوم  - 1381 ش - 1100 ت قیمت پشت جلد - 137 ص - رقعی - شومیز - سرگذشت  پیر امیدیار و حراجی ای بی e Bay  - با مقدمه استاد احمد حلت  بنیانگذار تکنولوژی موفقیت در ایران - 5155 - چگونه بین کار و خانواده توازن ایجاد کنیم ؟

م . آ . - نویسنده گان : کن لیزوت - باربارا  لیتواک  - مترجم :  مسعود کسایی - تهران - انتشارات همشهری - 1380 ش - چاپ اول - 127  ص - رقعی - شونیز - سلسله انتشارات همشهری شماره 51 و مجموعه فنون مدیریت شماره 7 - 8500 ت قیمت پشت جلد - 

Balancing workand family by ken Lizotte and Barbara A Litwak

5154 - ابومسلم نامه

5153 - دانشنامه خیامی : مجموعه رسائل علمی و فلسفی و ادبی عمربن ابراهیم خیامی

 - نویسنده : عمر خیام نیشابوری -    باهتمام : رحیم  رضازاده ملک - چاپ اول - تهران - 1377 ش - نش علم و هنر + نشر صدای معاصر - 483 ص - رقعی - گالینگور - 


5152 - اصول ایفلا برای حفاظت و نگهداری از مواد کتابخانه ای

م . آ .  -  نویسنده :  ( با  تدوین و ویرایش )   ادوارد پ. ادکوک  - مترجم : دکتر حبیب الله عظیمی - تهران - نشر کتابدار - سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 1390 ش- 168 ص - وزیری - شومیز - 4000 ت قیمت پشت جلد - متن اصلی از انتشارات ایفلا ( فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری  )  -تاریخ مقدمه کتاب بقلم  مترجم : 1388 ش - 

 IFLA principles for the care handling library material

1998

Adoock  Edward

مواد کتابخانه ای - نگهداری و مرمت کتاب - نگهداری و مرمت کتابخانه ها - اقدامات تامینی -