5151 - دایره المعارف نام های ایرانی

 م . آ . - شامل اسطوره ای ، شاهنامه ای ، ایرانی ، اوستایی ، عربی ، اسلامی  و سایر اقوام ایرانی - بالغ بر ده هزار نام ایرانی و غیر ایرانی -   - گردآورنده : منیژه فلاح - تهران - نشر سماء - چاپ هفتم - 1395 ش - 397 ص -  قیمت روی جلد  20 ه ت - وزیری - شومیز -