5251 - قرنطینه - نویسنده : فریدون هویدا

م .  '  مترجم : مصطفی فرزانه - تهران - 1345 ش - نشر پپایرانمهر  + فرانکلین - 376 ص - رقعی- سلیفون  - 

5250 - مفاتیح الجنان - گردآورنده : شیخ عباس قمی

م.م.د.س.و. - وزیری - سلیفون - 

5249 - وضع کنونی تفکر در ایران - نویسنده : رضا داوری

م .م.د.س.و.  - وزیری - شومیز - 

5248 - پدر و پسر - نویسنده : محمود طلوعی

م.م.د.س.و.  - وزیری - گالینگور - ناگفته ها از زندگی و روزگار پهلوی ها - چاپ اول 1372 ش  نشر علم - 844 ص - 

5247 - راسپوطین - نویسنده : مطیعی

م. م.د.س.و. - وزیری - شومیز - چاپ قبل از انقلاب اسلامی  - 

5246 - دیوان اشعار میزاده عشقی

5245 - دیوان صابر همدانی

م .م.د.س.و. - چاپ تهران - سال 1337 ش - زوار - وزیری -  گالینگور - 

5244 - دیوان صائب تبریزی

م .م.د.س.و. - چاپ تهران -  1336 ش -  چاپ دوم -  نشر خیام   - وزیری -  گالینگور - 

5243 - دیوان نشاط اصفهانی

م .م.د.س.و . - چاپ سال 1337 ش - وزیری -  گالینگور - 

5242 - دیوان فرصت شیرازی

 - چاپ سال 1337 ش - چاپ اول - وزیری - گالینگور - 

5241 - دفاع از تاریخ : بررسی کتاب پاسخ به تاریخ - نوشته : محمد رضا پهلوی

5240 - دیوان ظهیر فاریابی

5239 - خاطرات و تاملات مصدق - نویسنده : دکتر محمد مصدق

5238 - نقش پهلوانی و نهضت عیاری - نویسنده : کاظم کاظمینی -

توصیف زورخانه و تحلیل ورزش باستانی - چاپ اول  - 1343 ش چاپ تهران  - چاپخانه بانک ملی  - وزیری - شومیز - 

5237 - دیوان اشعار خواجوی کرمانی

م . م.د.س.و. -چاپ اول - گالینگور - وزیری - چاپ قبل از انقلاب اسلامی - 

5236 - کلیات عراقی

م . م.د.س.و. - دیوان عراقی - کلیات اشعار عراقی -چاپ اول  - تهران -  1335 ش -   نشر سنایی -  وزیری  - گالینگور -

5235 - غزلیات فروغی بسطامی

م . م.د.س.و. - دیوان اشعار فروغی بسطامی - چاپ تهران -  1336 ش - صفی علیشاه -  وزیری - گالینگور - 

5234 - دیوان وحشی

م .م.د.س.و. - وزیری - گالینگور - چاپ سال 1335 ش - نشر امیر کبیر - وحشی بافقی - 

5233 - دیوان سلمان ساوجی

چاپ   اول  - تهران -  نشر صفی علی شاه - 1336 ش - وزیری - گالینگور - 

5232 - سفینه غزل - نویسنده : انجوی شیرازی

م .م.د.س.و.  - وزیری - گالینگور - چاپ اول -  تهران - 1336 ش - نشر صفی علیشاه - 


5231 - زندگی سیاسی رزم آرا

5230 - حقوق بگیران انگلیس در ایران - نویسنده : اسمعیل رائین

م. م.د.س.و.  - وزیری - شومیز - چاپ اول - چاپ قبل از انقلاب اسلامی - 

5229 - مثنوی معنوی مولوی - مصحح : نیکلسون

موجود -         فروشگاه         -  رقعی - کالینگور - تهران - نشر امیرکبیر - چاپ اول - قبل از انقلاب اسلامی - تاریخ مقدمه : 1336 ش -

5228 - یادبودهای سفارت استانبول - نویسنده : خان ملک ساسانی

م. م.د.س.و.  - وزیری - شومیز - نشر بابک - 

5227 - راهنمای فرماندهان -نویسنده :سرهنگ ماکس فن شکندروف

م .م.د.س.و. -  وزیری - شومیز - 

5226 - ماموریت برای

رقعی - گالینگور - روکش دار - تهران -  بنگاه ترجمه و نشر کتاب - 

5225 - کلیات نظامی گنجوی ( خمسه نظامی )

نویسنده : نظامی گنجوی - تصحیح : وحید دستگردی - 2 جلدی - چاپ اول - 1385 ش - نشر میلاد - وزیری - گالینگور - شامل : مخزن الاسرار، خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون ، هفت پیکر ، شرفنامه ، اقبال نامه - 

5224 - برهان الحق - نویسنده : نورعلی الهی

م.م.د.س.و. - رقعی - شومیز - 

5223 - دیوان مشتاق اصفهانی

م . م.د.س.و. -  دیوان  غرلیات ، قصاید و رباعیات مشتاق - باهتمام : حسین مکی -  چاپ اول - نشر مروج - چاپ قبل از انقلاب جمهوری اسلامی - وزیری - گالینگور - 

5222 - روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه - نویسنده : اعتمادالسلطنه

روزنامه - اعتماد السلطنه - وزیری - گالینگور - 

5221 - انقلاب ایران - نویسنده : ادوارد براون

وزیری - گالینگور - چاپ دوم - 1338 ش - با تجدید نظر - تاریخ ایران - تاریخ - تاریخی - ایران - کتاب تاریخی - 

5220 - دیوان کلیم کاشانی

م .م.د.س.و. - وزیری - گالینگور - 1336 ش - نشر خیام - 

5219 - قشنگ - نویسنده : جواد فاضل

موضوع کتاب : داستانی - داستان - رمان - 

5218 - شعله - نویسنده : جواد فاضل

موضوع کتاب : داستانی - چاپ اول - 1341 ش - رقعی - نشر صفی علیشاه - 230 ص - چاپ دوم 1346 ش 265 ص نشر صفی علیشاه رقعی چاپ سوم نشر معرفت جیبی 273 ص 1343 ش 

5217 - رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری

 باهتمام : استاد تجویدی : استاد هنرهای زیبا - مقابله با صحیح ترین نسخ موجود دنیا - بربانهای فارسی ، انگلیسس ، آلمانی ، ، فرانسه  - تهران - امیر کبیر - 1355 ش -جیبی - سلیفون - مصور -  

5216 - موفقیت در وقت اضافه

م . آ .  - نویسنده : برایان تریسی - مترجم : الهام حاجی باقری - چاپ اول -  قم  - 1394 ش- نشر آئینه دانش - 254 ص - رقعی - شومیز - 10000ت قبمت پشت جلد - 

5215 - کتاب مقدس به زبان انگلیسی

 -  رقعی - گالینگور - مصور - با کاور - 931 + 361 ص - چاپ خارج - 1975 م -  انجیل و تورات  - تورات - انجیل - عهد عتیق و عهد جدید - ف مورخ ۹۷/۳/۱۷ - 

 Good News Bible

Today s English Version

bible- 
5214 - سلسله های صوفیه ایران - نویسنده : نورالدین مدرسی چهاردهی

موجود -            فروشگاه           -  نشر بتونک - 1۳۹۴ ص - مصور - رقعی - شومیز  -  


خیام و سهیلی

5212 - بندر عباس و خلیج فارس - نویسنده : محمد علی سدیدالسطنه کبابی

- اعلام الناس فی احوال بندرعباس در جغرافیای تاریخی بندرعباس و جزایر خلیج فارس - بندرعباس و خلیج فارس - نویسنده : محمدعلی سدید السلطنه کبابی - وزیری ' - گالیگور- 862 ص - چاپ  سوم  - 1368 ش -  نشر دنیای کتاب - 

5211 - کلید خلیج فارس

 نویسنده : سر لشکر غلامحسین  مقتدر - 1333 ش - رقعی - شومیز - 159 ص - مصور -

5210 - راهنمای زبان آموز آلمانی دویج اشپراخ له ره

موجود -        فروشگاه          -  ترجمه : دکتر نصرالله حریریان - 1341 ش - نشر پیروز - 391 ص - رقغی - شومیز - چاپ دوم -  راهنما و کلید  کتاب آلمانی  

ِِDeutsche Sprachlehre fur Auslander  

Schulz - Griesbach 

5209 - فرهنگ روسی بفارسی

موجود -          فروشگاه       -  نویسنده  : سوفیا کلیف سووا - شامل 11000 واژه - فرهنگ درسی برای فارسی زبانان - 801 + 71 ص - رقعی - گالینگور - چاپ مسکو - 1975 م -

5208 - مهارتهای مدیریت

م . آ . - نویسنده : نورث کوث پارکینسون + ام ک روستوم جی - مترجم :  دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی - نشرآزاده + نشر وزارت نیرو - 750 ت قیمت پشت جلد  - چاپ اول - 1376 ش - وزیری - شومیز -  

ترجمه از روی Realities in Managment 1993 by Northcote Parkinson and M.K.Rustomji

5207 - مفسدین فی الارض

موجود -        فروشگاه      -   جلد دوم - رحلی - شومیز - مصور - 80 ص -

5206 - داستان دوستان ( شرح عشق بازی های زنان و مردان مشهور جهان )

موجود -       فروشگاه             -   نویسنده : عبدالرحمن فرامرزی - بکوشش : رحیم سعیدی - چاپ اول - 1346 ش -  نشر علمی - از ص 3 تا ص 350 را دارد - رقعی - سلیفون -  

5205 - دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی

موجود -         فروشگاه        -  به کوشش : احمد ابومحبوب با مقدمه : دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی - تهران - سروش - 1380 ش - چاپ دوم - 432 ص - وزیری - گالینگور -

5204 - دوره کامل راهنمای شیمی

موجود -       فروشگاه           نویسنده : احمد زرگری - تهران - جاویدان - 1348 ش - 1146 ص - وزیری - سلیفون -  

 

5203 - فرهنگ اقتصادی و زمینه های وابسته

- نویسنده : کاظم فرهادی - 1392 ش - 1256 + 47 ص - نشر پیشرو - تهران - شامل بیش از 30 هزار واژه ، ترکیب و اصطلاح انگلیسی  اقتصادی - 


5202 - پتروشیمی

 موجود -        فروشگاه         - نویسنده :   دکتر حسن دبیری اصفهانی - وزیری - گالینگور - .992 ص - 1364 ش - نشر جهاد دانشگاهی - چاپ اول -

( تعداد کل: 95 )
   1       2      >>