11019 - حماسه کویر

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی          -     نشر  :     خرم  - دو جلدی      -     چاپ سوم        -    تهران     -  1371 ش        -     رقعی     -    شومیز    - 


11018 - جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلام

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :  شهید مرتضی مطهری -         نشر  :   حسینیه ارشاد      -     چاپ       قدیمی -    تهران     -  1349  ش     -   198  ص    -     رقعی     -     سلیفون    - 


11017 - دستور زبان فارسی پنج استاد

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : عبدالعظیم قریب + جلال همایی رشید یاسمی  -     نشر  :   مرکزی - جلد اول       -     چاپ    قدیمی    -    تهران     - 1363   ش     -   137  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


11016 - کلیات دیوان ترکی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  سید محمد حسین شهریار  -     نشر  :   نگاه        -     چاپ    سوم    -    تهران     - 1369   ش     -    

165 ص    -     رقعی     -    گالینگور    - 


11015 - آنا

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دافنه دوموریه  -   مترجم :   فریدون حاجتی     -     نشر  :   اکباتان        -     چاپ  قدیمی      -    تهران     - 260         ص    -     رقعی     -     سلیفون    - 


11014 - یوسف و زلیخا

موجود -   فروشگاه       -     نشر  :  مطبوعاتی حسینی        -     چاپ   

قدیمی     -    تهران      -  80   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


11013 - مثلث برمودا

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  چارلز برلیتز  -   مترجم :  محمد کاظم زاده آزاد      -     نشر  :  تلاش         -     چاپ   سوم      -    تهران     - 1363   ش     -   180 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


11012 - لحظه ها و همیشه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : احمد شاملو      -     نشر  :     زمانه      -     چاپ     پنجم    -    تهران     -  1372 ش     -    69 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


11011 - اوژنی گرانده

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : اونوره دوبالزاک    -   مترجم :    

عبدالله توکل    -     نشر  :     بامداد      -     چاپ ششم        -    تهران     - 1362  ش     -  303   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


11010 - بازگشت خوشبختی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  فهیمه رحیمی       -     نشر  :         چکاوک  -     چاپ  پنجم       -    تهران     -   1373 ش     - 224    ص    -     رقعی     -     سلیفون    - 


11009 - میگرن و سردرد ها

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  پروفسور مارسیا ویلکینسون  -   مترجم : دکتر فرهاد همت خواه       -     نشر  :     عصر کتاب      -     چاپ  نهم       -    تهران     - 1385   ش     -  80   ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


11008 - بحران

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  همیلتون جوردن   -   مترجم :  درج نشده است

     -     نشر  :       کتاب سرا    -     چاپ     دوم    -    تهران     -  1362 ش     -  401   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


11007 - چرند و پرند

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : علی اکبر دهخدا   -     نشر  :   سوراسرافیل          -    تهران       -  139    ص    -      جیبی     -    شومیز    - 


11006 - رباعیات حکیم عمر خیام

موجود -   فروشگاه       -     نشر  : علمی       -     چاپ   قدیمی     -    تهران       - 147     ص    -      جیبی     -    شومیز    - 


11005 - فرزندان کاپیتان گرانت

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :  ژول ورن   -   مترجم :   جواد محیی     -     نشر  :   گوتنبرگ        -     چاپ    دوم     -    تهران     -  

1347  ش     -    574  ص    -      رقعی     -    شومیز    - روکش دار - 


11004 - سردار جنگل

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  ابراهیم فخرایی    -     نشر  :        جاویدان   -     چاپ      نهم   -    تهران     - 1357   ش     -  559   ص    -     رقعی     -    گالینگور    - 


11003 - نامه های عاشقانه یک پیامبر

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  جبران خلیل جبران -   مترجم :   آرش حجازی    -     نشر  :      کاروان     -     چاپ     شانزدهم    -    تهران     - 1383   ش     -  178   ص    -    جیبی      -    شومیز    - 


11002 - متن کامل فال حافظ با معنی

موجود -   فروشگاه         -     نشر  :  اروند          -     چاپ  پانزدهم        -    تهران     - 1391  ش     -   496  ص    -      وزیری     -     سلیفون    - 


11001 - تفسیر نوین جز سی ام ( قسمت اول )

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   محمد تقی شریعتی     -     نشر  :      فرهنگ اسلامی    -     چاپ    قدیمی        -  281   ص    -      وزیری     -     سلیفون    - 


11000 - دنیای مرموز جن

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : ستار پورابراهیم گلبارودی    -         نشر  :   صبح پیروزی        -     چاپ       سیزدهم  -    تهران     -  

1387 ش     - 247    ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10999 - رساله توضیح المسایل

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  محمد تقی بهجت         -     نشر  :   کانون سبز        -     چاپ      قدیمی  -   قم      -  452 + 40   ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10998 - علی و فرزندان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : طه حسین    -   مترجم :      احمد  آرام -     نشر  :  پژوهش های اسلامی        -     چاپ       قدیمی  -    تهران         -   239  ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10997 - یوسف در آیینه تاریخ

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : توماس مان   -   مترجم : ذبیح‌الله منصوری       -     نشر  :    کتابخانه مستوفی       -     چاپ      

اول   -    تهران     -  1364   ش     -  592   ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10996 - تاریخ فتوحات اسلامی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : شکیب ارسلان - مترجم : علی دوانی      -     نشر  :      مترجم     -     چاپ      قدیمی  -    تهران     -    407    ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10995 - درباره مفهوم انجیل ها

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  کری ولف  -   مترجم :  محمد قاضی     -     نشر  :      فرهنگ     -     چاپ   دوم      -    تهران     -  1349 ش     -   211  ص    -     رقعی     -     سلیفون    - 


10994 - منتهی الآمال

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   حاج شیخ عباس قمی -        نشر  :      کتابفروشی اسلامیه     -     چاپ     قدیمی   -    تهران     -  

1338  ش     -  477 + 511   ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10993 - عارف قزوینی شاعر ملی

موجود -   فروشگاه    -    تدوین  :     سید هادی حائری   -         نشر  :     جاویدان      -     چاپ  اول       -    تهران     - 1364   ش     -  691   ص    -      رقعی      -     گالینگور    - 


10992 - نبرد مادرید

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : دان کورزمان   -   مترجم :   مهدی شهشهانی    -     نشر  :      امیرکبیر    -     چاپ    اول    -    تهران     -  1366  ش     -  581   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10991 - جزیره اسرارآمیز

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :  ژول ورن     -   مترجم :    جواد  محیی   -     نشر  :       گوتنبرگ    -     چاپ    سوم     -    تهران     -  

1368 ش     -  679   ص    -     رقعی     -     گالینگور    - 


10990 - چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : فلورانس اسکاول شین   -   مترجم :     گیتی خوشدل  -     نشر  :        کتاب سرا   -     چاپ      بیست و چهارم -    تهران     -  1381  ش     -   384  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10989 - پیمان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دانیل استیل -   مترجم :  سوسن اردکانی      -     نشر  :   ارسطو        -     چاپ  چهارم       -    تهران     - 1364   ش     - 360    ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10988 - عجیب تر از علم

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   فرانک ادواردز -   مترجم : سیروس گنجوی        -     نشر  :     فرهنک      -     چاپ      قدیمی  -      

 400     ص    -     رقعی     -    شومیز    - مصور - 


10987 - سیاحتنامه ابراهیم بیک

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  حاج زین العابدین مراغه ای  -      نشر  :        سپیده   -     چاپ    دوم     -    تهران     - 1362   ش     -  

300   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10986 - دلیران تنگستانی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : محمد حسین رکن زاده آدمیت    -      نشر  : اقبال          -     چاپ هشتم         -    تهران     - 1363   ش     - 225    ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10985 - سفر به کره ی ماه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  ژول ورن   -   مترجم :    سهیلا احمدی    -     نشر  :     توسن      -     چاپ اول        -    تهران     -  1363 ش     - 110     ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10984 - دولت نادرشاه افشار

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  م ر آرونوا  -   مترجم : ک ز اشرفیان       -     نشر  :  شبگیر         -     چاپ    دوم     -    تهران     -  

2536 شا    -    348 ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10983 - پیروزی فکر

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : اورایزن اسوت ماردن    -   مترجم :   رضا سید حسینی     -     نشر  :        بامداد   -     چاپ     نهم    -    تهران     - 1369   ش     -  162   ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10982 - لنین : بدون نقاب

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دیوید شوب   -   مترجم :  محمد بامداد      -     نشر  :     هفته      -     چاپ     سوم    -    تهران     -    چاپ قدیمی    -   223  ص    -     رقعی     -    شومیز    - 


10981 - بازار خودفروشی

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :    ویلیام تکری   -   مترجم :   

منوچهر بدیعی     -     نشر  :     نیلوفر      -     چاپ     دوم    -    تهران     -  1371  ش     - 865    ص    -      رقعی      -     گالینگور    - 


10980 - تاریخ پانصد ساله خوزستان

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   احمد کسروی     -     نشر  :  

خواجو         -     چاپ    اول    -    تهران     - 1362   ش     -    279 ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10979 - خواجه تاجدار

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : ژان گور    -   مترجم : ذبیح الله منصوری     -     نشر  :امی امیرک          -     چاپ  هفتم       -    تهران     -  1364  ش     -  وزیری     -    شومیز    - 


10978 - شمس التواریخ

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :   شیخ اسدالله ایزد گشسب   -        نشر  : درج نشده است         -     چاپ   دوم      -    تهران     -  

1345 ش     -   212  ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10977 - کتاب باغ بهشت ( نسیم شمال )

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  مرحوم اشرف الدین حسینی   -         نشر  :    رجبی       -     چاپ     پنجم   -    تهران     - 1370   ش     - 279    ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10976 - محمد پیغمبری که باید از نو شناخت

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : کونستان ویرژیل گیورگیو   -   مترجم :  ذبیح‌الله منصوری      -     نشر  :    مجله خواندنی ها      -     چاپ      پنجم   -    تهران     -    چاپ قدیمی     -   436  ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10975 - محمد پیغمبری که باید از نو شناخت

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : کونستان ویرژیل گیورگیو  -   مترجم :     ذبیح‌الله منصوری  -     نشر  :     مجله خواندنی ها      -     چاپ  یازدهم       -    تهران     -   چاپ قدیمی    -  435   ص    -      وزیری     -    شومیز    - 


10974 - سینوهه پزشک مخصوص فرعون

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  میکا والتاری  -   مترجم :    ذبیح الله منصوری   -     نشر  :   زرین        -     چاپ   سوم      -    تهران     - 1364   ش     - 497    ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10973 - تاریخ مشروطه ایران

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  احمد کسروی        -     نشر  :      

امیرکبیر    -     چاپ ششم       -    تهران     -  1344  ش     -   906  ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10972 - پانزده باب جوامع الحکایات

موجود -   فروشگاه    -     تصنیف  : محمد عوفی   -   به اهتمام : محمد رمضانی     -     نشر  :      کلاله خاور     -     چاپ   قدیمی     -    تهران     - 1335   ش     - 410    ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10971 - نیشابور شهر فیروزه

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده : فریدون گرایلی       

 -     نشر  :     خاوران      -     چاپ  دوم      -    تهران     -  1373    ش     -   726  ص    -      وزیری     -     گالینگور    - 


10970 - پنجاه سال نفت ایران

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده  :  مصطفی فاتح     -     نشر  :     شرکت سهامی چهر      -     چاپ  اول      -    تهران     -  1335 ش     -   681  ص    -      وزیری     -  گالینگور    - 


( تعداد کل: 11031 )
   1       2       3       4       5       ...       221      >>