6076 - درمان های ساده برای بیماریهای سخت

م . آ . - پژوهشگر درمان های طبیعی  و نویسنده : سیامک علیان  - چاپ دوم  - ویرایش جدید  -  چاپ دوم ( اول ناشر ) - 1393 ش - نشر فارابی - تهران  - 184 ص - رقعی  - شومیز  - 9000 ت قیمت پشت جلد - ( طب - پزشکی -  ) 

6075 - کتاب مقدس به زبان انگلیسی the holy bible

 - چاپ سال   1978 م -  رقعی  - گالینگور  - 1291 ص -   دو ستونی   - انجیل و تورات به زبان انگلیسی - ف ۹۷/۲/۳۰ - 


 

6074 - فرهنگ لغت جامع و کامل زبان یونانی به انگلیسی آکسفورد

م . آ . - چاپ اصلی انگلستان لندن دانشگاه آکسفور   1976 م چاپ  جدید  از روی ویرایش جدید نهم   - 2042 +153 ص - رحلی گالینگور دو ستونی تاریخ اضافات و ضمیمه در سال 1968 م و تجدید چاپ 1976 م - 

A Greek - English Lexicon

Henry George Liddell and  Robert Scott

6073 - آئین دادرسی کیفری جلد چهارم - اندیشه ها

موجود - م     - نویسنده : دکتر محمود آخوندی - چاپ دوم -  1381 ش - نشر اشراق  ( دانشگاه قم )  - 439 ص - وزیری -  شومیز - 2400 ت قیمت پشت جلد  ( جلد   شومیز )  - حقوق - قانون - قوانین - آیین دادرسب کیفری  - جزایی - جزا - ویراست دوم - اجرای احکام کیفری - 

6072 - آئین دادرسی کیفری 2 - نویسنده : وکتر عباس زراعت

م . آ . - جلد اول - چاپ اول  - کاشان -  1390 ش - نشر قانون مدار '- 406 ص - وزیری - شومیز - حقوق - قانون -  آیین دادرسی کیفری  - قوانین  - آیین دادرسی جزایی - 

6071 - چگونه یکشبه ره صد ساله را طی کنید؟ - نویسنده : ام.آر.کاپ میر

م.آ . - مترجم : بهزاد رحمتی - چاپ اول -  تهران -  1376 ش - نشر  شقایق - 240 ص - 650 ت قیمت پشت جلد - رقعی - شومیز - (  کامیابی - موفقیت - رمز موفقیت - روانشناسی موفقیت  - موفقیت در ثروت و اقتصاد و زندگی و ...) 

6070 - فرهنگ انگلیسی به انگلیسی راجه تزاروز

م.آ .  - چاپ اصلی  - مقدمه جدید سال 2001 م - دوستونی  1248 ص - وزیری - شومیز - کاغذ کاهی - شامل بیش از 330000   واژه و عبارت  و اضافات جدید و امروزی - تزاروس - تزاروز - تساروس - تساروز - 


6Edition

The Original Roget's 

Roget's international Thesaurus

Revised and Ipdated 

Edited By Barbara Ann Kipfer

Tobert L.Chapman 

6069 - فرهنگ لغت چمبرز تزاروز انگلیسی به انگلیسی

م. آ . - 1992 م - ۷۵۵ ص - دوستونی - وزیری پالتویی  گالینگور - چاپ اصلی  -  نشر  چمبرز -  انگلستان  - شامل بیش از 350000   لغت  مترادف و  متضاد - 

 Chambers THESAURUS

NEW EDITION  IN  A-Z

Managing Editor  Catherine Schwarz

Editors Anne Seaton , George Davidson

JohnSimpson

تزاروس چمبرز انگلیسی  - گنجینه لغات انگلیسی - تساروس - تزاروس - گنج لغات انگلیسی - 

6078 - فرهنگ پایه علوم پزشکی حیان - انگلیسی - فارسی

م.آ . - ویراس یکم - موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان - تهران 1382 ش -" 12900 ت قیمت پشت جلد - 25 + 1206 ص - رقعی سلیفون  - A- Z - 

6077 - فرهنگ لغت زبان لاتین به انگلیسی و بر عکس کاسل

م.آ . - چاپ 1384 ش ایران  از روی چاپ 1977 م - ویرایش سال  1968م  امریکا - تهران  - نشر آبیژ -   مراکز پخش کتاب : تهران  -  کتابیران  + نو پردازان - چاپ اول -  وزیری  - سلیفون -  جمعا" 883 ص - دو  ستونی - 

Cassell's   

 Latin Dictionary ( latin English  and English - Latin ) WILEY - AEEIZH

BY : D..P. Simpson

6076 - دائره المعارف پزشک در خانواده

م. آ .  - ارجمه و نگارش : مهرداد پارسا - 2 جلدی -چاپ پنجم  تهران نشر اردیبهشت - 1380 ش  -  جمعا" شامل 1236'ص - وزیری گالینگور - 

6075 - حلیه المتقین - نویسنده : ملا محمد باقر مجلسی

موجود  -       فروشگاه      - در آواب و سنن اسلامی و اخلاق و دستورات شرع مطهر نبوی -بانضمام کتاب حسنیه و کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف    تالیف محمد شفیع بن محمد صالح - چاپ تهران نشر علمی - 63 + 333 + 164 ص - وزیری - گالینگور - 

6074 - فرهنگ فارسی عمید

م.آ .  - تویسنده : حسن عمید - چاپ هجدهم -  تهران -  1362 ش - نشر امیرکبیر - 1144 ص - وریری. -  سلیفون - 

6073 - اطلاعات عمومی از دانش بشر

موجود   -         فروشگاه    - نویسندگان  و گردآورندگان : گروهی از نویسندگان : عبدالحسین آذرنگ + محمدرضا جعفری - و ..- چاپ اول  -  تهران - فرهنگ نشر نو -   1385 ش - مصور -  رنگی -شامل  بیش از 1000ص - وزیری -  گالینگور - ( دایره المعارف - دائره المعارف )  - 

6072 - گوژ پشت نتردام - نویسنده : ویکتور هوگو

موجود -     فروشگاه     -  مترجم : جواد محبی - چاپ چهارم -  1378 ش - نشر جاویدان خرد - گوتنبرک - تهران - مشهد - 8500 ت قینت پشت جلد - 526 ص - وزیری  - سلیفون - 

6071 - تغذیه ، تربیت و نگهداری کودک - نویسنده : دکتر بنیامین اسپاک

موجود -      فروشگاه     -  مترجم : داود حسینی - ریر نظر :  دکتر منوچهر مهدوی  - چاپ سوم -  1374 ش - نشر کلینی - 41 + 857 ص - وزیری - گالینگور - 

6070 - کیمیای سعادت - نویسند: امام محمد غزالی

موجود -     فروشگاه      - به تصحیح : احمد آرام - 2 جلدی - چاپ سوم ناشران - نشر گنجینه +نشر محمد - 1372 ش - جلد اول  - ل + 422 ص - جمعا"'886 ص - وزیری - گالینگور :- 

6069 - عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد - نویسنده : فریده شایگان

موجود  -       فروشگاه      -      تهران چاپ اول 1372 ش - 325 ص -  نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی - رقعی - شومیز - 

6068 - رهایی از گمراهی ( ترجمه کتاب المنقذ الظلال ) - نویسنده : امام محمد غزالی

موجود -     فروشگاه      -  ترجمه و تالیف : محمد مهدی فولادوند - چاپ سوم -  1361 ش - نشر عطایی - تهران - 157 ص - رقعی - شومیز - 

6067 - معاد - نویسنده : آیت الله دستغیب

موجود  -     فروشگاه     -     با مقدمه و تصحیح : سید محمد هاشم دستغیب - چاپ اول - 288 ص - نشر ناس - رقعی - شومیز - 1360 ش  -  تاریخ مقدمه کتاب بقلم مصحح - 

6066 - بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر - نویسنده : مرتضی مطهری

  -     چاپ پنجم 1364 ش  نشر صدرا + نشر علامه طباطبایی - 104 ص - رقعی شومیز 

6065 - سیری در سیره ائمه اطهار ( ع ) - نویسنده : مرتضی مطهری

   -     چاپ چهارم  - 1368 ش  - تهران -  نشر صدرا   - 315 ص -  رقعی -' شومیز  - ف ۹۷/۶/۱۱ - 

6064 - نظری به نظام اقتصادی اسلام - نویسنده : مرتضی مطهری

موجود  - فروشگاه -    چاپ ششم - 1375 ش - زقعی - شومیز - تهران  -نشر صدرا - 246 ص - 

6063 -کتاب مقدس - عهد عتیق و عهد جدید

موجود -  م  -  ترجمه فاضل خان همدانی  + ویلیام گلین  + هنری مرتن - چاپ دوم  1383 ش تهران نشر اساطیر - 1658 ص +'532 ص - تجدید چاپ از روی چاپ سال 1876 م - وزیری کالینگور - 

6062 - قابوسنامه - تصحیح سعید نفیسی

موجود -  م  -  کتاب نصیحتنامه  معروف به قابوسنامه  تالیف م

امیر المعالی کیکاووس  بن اسکندرابن قابوس بن وشمگیر بن زیار - چاپ 1347 ش - وزیری سلیفون  - مو +291 + 26 ص - چاپ تهران نشر فروغی - 

6061 - هزار و یک شب

 دوره کامل   - 5 جلدی - ترجمه عبداللطیف طسوجی تبریزی - ویراستار : میترا مهر آبادی  - چاپ 1377 ش  نشر دنیای کتاب -  1377 ش -  چاپ اول تهران  -   وزیری گالینگور روکش دار  جاد اول 530 ص - جلد پنجم 520 ص - ف ۹۷/۳/۴ - 

برچسب‌ها: هزار و یک شب

6060 - راز بزرگ - فراماسون ها و سلطنت پهلوی - نویسنده : محمود طلوعی

موجود -  فروشگاه -  چاپ  اول تهران  نشر علم  1380 ش - جلد اول 510 ص - مصور -  جمعا 1145 ص - 

6059 - مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه - نویسنده : عز الدین محمودبن علی کاشانی

- در تصوف اسلامی متعلق بقرن هشتم هجری -  با تصحیح و مقدمه و تعلیقات : جلال الدین همایی - چاپ دوم تهران نشر سنایی -  تاریخ مقدمه 1325 ش - 454  ص - وزیری - شومیز - 

6058 - اسرارالحکم - نویسنده : ملا هادی سبزواری

موجود -  م  -  با حواشی و مقدمه : مرزا ابوالحسن شعرانی   + سید ابراهیم میانجی  - چاپ دوم   - تهران -  اسلامیه - 1351 ش - 588 ص - وزیری  - گالینگور  - 

6057 - دیکشنری رندوم هوز وبستر دانشگاهی انگلیسی به انگلیسی

م . آ.  - چاپ اصلی 1999 م  امریکا -شامل  بیش از  207000 واژه - ویرایش دوم رندوم هوز - وزیری گالینگور  - 1562 ص - کاغذ کاهی - دو ستونی - 

RANDOM HOUSE Webster,s college  dictionary

6056 - شاهنامه فردوسی

موجود - ۵ جلدی - وزیری سلیفون   با کاور   - چاپ دوم  - ۱۳۵۴ ش - موسسه کلاله خاور  ( پدیده  - رمضانی ) - تصحیح محمد رمضانی - جلد اول -  ۵۲۵  ص  - جلد دوم -  ۴۹۵  ص - جلد سوم  - ۴۴۶  ص  - جلد چهارم  - ۵۶۶ ص - جلد پنجم  - ۳۳۶  ص  + ملحقات ۱۹۱ ص - 

6055 - پرورش ، نگهداری و بیماریهای فنچ - تالیف : دکتر احسان مقدس

موجود  -         فروشگاه         -     چاپ اول تهران  - نشر نیلوبرگ - 1388 ش - 192 ص - رقعی - شومیز - مصور  - رنگی  - ( پرندگان - پرنده شناسی و نگهداری  - پرندگان تزیینی - ( فنچ - سهره - 

6054 - تقدیر چنین بود - نویسنده ؛ دافنه دو موریه

موجود -     فروشگاه      -  مترجم  : افسر بهاروند - چاپ چهارم -   تهران - 1365 ش - نشر ارغوان -  400 ص - رقعی - شومیز - 

6053 - منتخب فرهنگ فلسفی - نویسنده : ولتر - مترجم : نصرالله فلسفی

-  چاپ اول  تهران  انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب  - 1337 ش - 244 ص - رقعی - گالینگور - با کاور  و فرمان - تاریخ مقدمه کتاب بقلم مترجم 1336 ش - ( وولتر - فرهنگ فلسفی - )  - ف ۹۷/۴/۱۹ - 

6052 - رسم و راه سامورایی - آیین نامه سلحشوران ژاپن ( ها گا کوره )

نویسنده : یاماموتو چونه تومو - مترجم : دکتر هاشم رجب زاده - چاپ اول -  تهران  -" مشهد -  نشر آستان قدس رضوی  - 1371 ش - 192 ص - رقعی  - شومیز - ف ۹۷/۳/۱۰ - راه و رسم سامورایی - سامورائی - 

6051 - روانشناسی تبلیغات تجاری - تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده

م . آ . - نویسنده : ماکس  ساتر لند - مترجم : سینا قربانلو - چاپ سوم 1378 ش نشر مبلغان  تهران  299ص - وزیری  - شومیز - 3500 ت قبمت پشت جلد -  ( ساترلند - آگهی های تجاری - بازاریابی  - فروش   - تجارت -  اقتصاد  ) 

6050 - چه کسی پنیر مرا جابجا کرد - نویسنده : اسپنسر جانسون

موجود - مترجم : شمسی بهبهانی - رقعی  - شومیز  - 77ص - چاپ 19 - 1381 ش - نشر اختران - 

6049 - قصه های خوب برای بچه های خوب - نویسنده و گردآورنده : مهدی آذر یزدی

موجود  -   فروشگاه      -     جلد اول چاپ سال 1382ش چاپ سی ام - نشر امیرکبیر - رقعی شومیز  - 108 ص - جلد ششم  - چاپ  بیست و چهارم - 1382 ش -  رقعی -  شومیز  - جلد هشتم -' چاپ پانزدهم -  1382 ش -  نشر امبرکبیر - رقعی -  شومیز  - 

6049 - حکایت دولت و فرزانگی - نویسنده : مارک فیشر

موجود  -   فروشگاه     -     منرجم : گیتی خوشدل  - چاپ سی و پنجم - تهران - نشر قطره - 1384 ش - 116 ص - رقعی -  شومیز  -  1000 ت قیمت پشت جلد - ( داستان  - داستانهای آمریکایی - قرن 20 م - 

6048 - پروانه ات خواهم شد - نویسنده : مریم حیدرزاده

موجود  -     فروشگاه      -    مجموعه شعر - چاپ نوزدهم  - تهران -  نشر پروین - 164 ص - 1384 ش - رقعی - شومیز - 1200 ت قیمت پشت جلد - 

6047 - رو ش نو در اموزش زبان فرانسه - نویسنده : دکتر محمد نقی عیاثی

-  وزیری  -  شومیز- 

6046 - ماده ، زمین و آسمان- نویسنده : ژرژ گاموف

موجود -  م  -  مترجم : رضا  اقصی  - چاپ اول  - تهران -   ۱۳۴۳ ش - نشر صفی علیشاه  + فرانکلین - ۶۵۱ ص - وزیری - سلیفون - (   نجوم - ستاره شناسی - فیزیک  - شیمی - جور ج  کا موف  ) 


6045 - مدرسه تجارت - نویسنده : رابرت کیوساکی + شارون لیچر

م.آ . - مترجم : سمانه فلاح - چاپ اول  -  تهران  - 1394 ش - نشر طاهریان - 192 ص -  رقعی - شومیز - 1200 ت قیمت پشت جلد - ( کسب و کار - تجارت - شغل - مدیریت -  روانشناسی -  موفقیت در شغل و زندگی و تجارت و .. - فروش - بازاریابی فروش  ) 

6044 - پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی

م.آ .  - تالیف و ترجمه : یوسف جوادی نیا آذری + فریبا مجد تیموری - ناهید بخشی - چاپ چهارم -  تهران  - 1393 ش - نشر کالج برتر - 430 ص - رقعی - شومیز - 25000 ت قیمت پشت جلد - ( روانشناسی - فشار روانی - کار ) 

6043 - چهره خوانی -کلیدی برای تشخیص سریع هویت افراد - نویسنده : چی آن کوای

موجود  -   فروشگاه     -     مترجم : شراره شیرودی - چاپ  - پنجم - تهران 1381 ش - نشر نسیم دانش - 207 ص - مصور - 1200 ت قیمت پشت جلد - ( روانشناسی - قیافه شناسی -face reading by chi an kuei

6042 - نظام حقوق زن در اسلام - نویسنده : مرتضی مطهری

موجود  -        فروشگاه           -     نشر صدرا  -  چاپ هشتم -  قم -  1357 ش - 29 + 437 ص - رقعی -  شومیز - 

6041 - تقویت و تمرکز فکر - نویسنده : دکتر ژوزف مورفی

م.آ . - مترجم : هوشیار رزم آزما - چاپ نهم تهران نشر سپنج 1383 ش  - 202 ص - رقعی - شونیز - 1400 ت قیمت پشت جلد -  ( روانشناسی - موفقیت - راه و رسم زندگی - ) 

6040 - راز جذب پول در ایران - نویسنده : علی اکبری

م. آ . -جلد اول -  چاپ هفتم   - تهران  -  1393 - نشر بهار سبز  - 237 ص -  8500 ت قیمت پشت جلد - جلد دوم -  چاپ اول -  سال 1393 ش - 211 ص  - 9500 ت قیمت پشت جلد -  رعی - شومیز - 2 جلدی - 

6039 - ذهن زیبا - نویسنده - دکتر ژوزف مورفی

م.آ . - مترجم : هوشیار رزم آرما - چاپ دوم -    تهران  - نشر سپنج - 1385 ش - 304 ص - رقعی - شومیز - 3000 ت قبمت پشت جلد - ( موفقیت - روانشناسی -  ) 

6038 - 117 راز موفقیت - راهنمای ساده برای دستیابی به موفقیت

موجود  -  م  -     نویسنده : مریل داگلاس - مترجم : رهره افتخاری - چاپ چهارم اول ناشر - تهران - 1390 ش - نشر نیما - 272 ص - رقعی - شونیز - 000 5 ت قیمت پشت جلد - ( روانشناسی - موفقیت در کسب و کار  - یکصدوهفده راز  موفقیت -  یکصد و هفده راز موفقیت - صد و هفده راز موفقیت ) 

( تعداد کل: 99 )
   1       2      >>