4802 - احضاریه

م  . - 

4801 - اشتیاق

موجود -      فروشگاه      -   مترجم :هوشنگ مستوفی - وزیری - شومیز - مجموعه یلزده داستان از : پوشکین - موپاسان  و ... - 259  ص - تاریخ مقدمه 1340 ش -

4800 - سه سال در ایران

 - نویسنده : کنت دو گوبینو - مترجم : ذبیح اله منصوری   - ذبیح الله منصوری - تهران - فرخی - بی تا - 210 ص - رقعی - شومیز - چاپ سوم - 

4799 - فرهنگ فارسی به فارسی

نویسنده : صدری افشار * 2 جلدی - وزیری - شومیز - 

4798 - دختر کشیش

نویسنده : جرج اورول * رقعی - شومیز - 

4797 - فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی به فارسی

نویسنده : دکتر حقشناس   * 2جلدی - وزیری - گالینگور - 

4796 - تهوع

نویسنده : ژان پل سارتر - رقعی - شومیز - 

4795 - جامعه شناسی نخبه کشی

رقعی - شومیز - 

4794 - شکست سکوت

نویسنده : کارو  * - وزیری - شومیز - چاپ قبل از 1357 ش - 

4793 - مرواریدهای بی صدف

رقعی - سلیفون - چاپ قبل از سال 1357 ش - ش.د.د. 9171 - 

4792 - روانشناسی جنسی

وزیری - سلیفون - چاپ قبل از سال 1357 ش - ش.د د 9170 - 

4791 - در مکتب استاد

* م. * نویسنده : دکتر ضیاالدبن سجادی  *  عنوان دیگر کتاب و موضوع  : گفتارهای رادیویی در باره زبان فارسی *   تهران - فروغی  - 300 ص - وزیری - سلیفون - تاریخ مقدمه کتاب  1345 ش - بی تا - ش.د.د 9168 - 

4790 - نانا نویسنده : امیل زولا


4789 - ژرمینال نویسنده : امیل زولا


4788 - زنبق دره نویسنده : بالزاک


4787 - ماموریت در تهران نویسنده : سروان زیگفرید

نشر  سازمان چاپ و انتشارات اطلا عات + نشر ماد - 264 ص -  جیبی - شومیز - ش.د.د 9163 - 

4786 - طالع بینی خورشیدی نویسنده : لیندا گودمن

- قطع رقعی - جلد شومیز - 

4785 - علایم ستاره ای - نویسنده : لیندا گودمن


4784 - فرهنگ جامع اختصارات انگلیسی - انگلیسی - فارسی نویسنده : مرتضی امامی پور

م.آ‌ - دارای بیش از 9600 اختصار - چاپ اول - تهران - 1379 ش - نشر فردوس -636 ص  -  وزیری - گالینگور  - با ضمایم  : پیشوندها و عبارات ترکیبی پیشوندی انگلیسی به فارسی - پسوندها و عبارتهای ترکیبی پسوندی - اسامی متداول خارجی به فارسی با ریشه و معانی کلمات -

4783 - ... مثل برف آب خواهیم شد * م .

مذاکرات شورای فرماندهان ارتش دی و بهمن 1357 تهران -ح نشر نی - 1366 ش - چاپ سوم- 263 ص - رقعی - شومیز   - ش.د.د 9159 -

4782 - مجموعه قوانین سال 1360 شمسی *م .

نشریه : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  -  (  242 ص +  10 + ۳۸ + ۴ + ۱۲ + ۲۰ + ح  صفحه )   - رقعی - گالینگور -

شامل : قوانین سال 1360با ضمایم :  نظریه های شورای نگهبان - رویه خای قضایی - تصویب نامه ها - اساسنامه ها - آیین نامه ها - - ش.د.د 9158 -

4781 - نظریه شناخت - نویسنده : موریس کمپل کورنفورت

موجود -  فروشگاه  -  نویسنده : موریس کمپل کورنفورت   ( م.ک.فورت ) -  مترجم : فرهاد نعمانی + منوچهر سناجیان  -  تهران - چاپ دوم -  امبرکببر + شرکت کتابهای سهامی جیبی - 1356 ش - 268 ص - رفعی پالتویی - شومیز -    

4780 - مجمع اللغات

 فرهنگ مصطلحات به چهار زبان : عربی ، فارسی ، فرانسه و انگلیسی  ترجمه و تنظیم بخش فارسی : دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی - دکتر آذرتاش آذرنوش - محمود عادل  چاپ دوم - رفتر نشر فرهنگ اسلامی -  1368 ش - 1378 + 8 ص -

چنین گفتند بزرگان

4779  - نویسنده : مک اندرسون  - مترجم : نسرین سلامت     نشر کتابسرا - ش.د.د 9155 -

چنین کنند بزرگان نویسنده :ویلیام جیکوب کاپی

۴۷۷۸ - مترجم : نجف دریابندری 1 -  تهران - پیام - 1351 ش - 186 ص -     رقعی - شومیز -  2 - تهران - نشر پرواز - 1356 ش - 146 ص - 3- 1364 ش  - 176 ص - ش.د.د 9154 -

4777- فرهنگ آلمانی به آلمانی دودن یونیورسال

موجود -       فروشگاه     -  چاپ اول در   ایران - تهران -   1389 ش - از روی  چاپ خارج 1983 میلادی - نشر  ارغوان ونشر ش فخر رازی - 1504 ص - وزیری - گالیگور- عنوان اصلی به زبان آلمانی   

DUDEN  DEUTSCHES  UNIVERSAL WORTERBUCH

4776 - کشف الاسرار نویسنده : امام خمینی *م.

۳۳۴ ص - رقعی - شومیز - ش.د.د. 915۲

4775 - سرگذشت فیزیک

 نویسنده : ژرژ ( جورج  - جرج ) گاموف -  مترجم : رضی اقصی -   تهران - نشر پیروز و نشر سکه - چاپ چهارم - 1363 ش - 402 ص - رقعی - شومیز - ش.د.د. 9151 -  

4774 - آدم های بی شناسنامه نویسنده : عزیز نسین

مترجم : رضا همراه  - تهران - عارف - 1359 ش - چاپ اول - 366 ش - رقعی - سلیفون - ش.د.د. 9150 -

4773 - راز درون : مباحثی در باره انسان و ماهیت وجود - نویسنده : دکتر علی مقدم

موجود - تهران - چاپ سوم - 1357 ش - ققنوس - 369 ص - رقعی - شومیز -

4172 - اینم شد مملکت نویسنده : عزیز نسین

نویسنده : عزیز نسین  * مترجم : اصغر شاه محمدی دانشور *   چاپ اول تهران و تبریز - تلاش  - 1360 ش - 141 ص - ش.د.د. 9148 -