7035 - فرهنگ فشرده کوچه ( انگلیسی - فارسی )

      نویسنده :   جهانگیر افشاری       -    ناشر :  مولف   -    چاپ  دوم   - تهران    - 1369    ش    - 518    ص    -     رقعی    -   گالینگور     -